Tervetuloa! /  Välkommen! / Welcome!

 


60’s FOREVER ry Porvoo – Borgå perustettiin 23.3.2005. Toimipaikkamme on Porvoo. Ylläpidämme 60-luvun musiikkiperinnettä ja muuta 60-luvun kulttuuria. Vuoden 2017 lopussa meillä oli 800 jäsentä.


60’s FOREVER ry Porvoo – Borgå grundades den 23.3.2005. Föreningen är verksam i Borgå. Vi upprätthåller 60-talets musiktradition och övrig 60-tals kultur. I slutet av år 2017 hade vi 800 medlemmar.


60’s FOREVER ry Porvoo – Borgå was founded in 23.3.2005. Our association is located in Porvoo, Finland. We carry on the music and other cultural heritage of the 60’s. In the end of 2017 we had 800 members. 

Yhteistyökumppanit: